Ospravedlňujeme sa, ale stránka je momentálne mimo prevádzky.
Ďakujeme za pochopenie.

SCORPIO

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

1. ÚVOD

Tento dokument (spoločne s ďalšími tu menovanými) stanovuje všeobecné podmienky, ktorými sa riadi používanie tejto webovej lokality (www.scorpioitaly.sk) a nákup produktov na nej na základe zmluvy o kúpe uzavretej medzi nami a vami prostredníctvom tejto webovej lokality (ďalej ako „podmienky“).

Je nevyhnutné, aby ste si pred používaní tejto webovej stránky pozorne prečítali naše Podmienky a naše Zásady ochrany súkromia (ďalej spoločne len „Zásady ochrany údajov“) . Pri používaní tejto webovej lokality, alebo zadaní objednávky na tejto lokalite ste viazaný/-á týmito podmienkami a zásadami ochrany údajov. Ak nesúhlasíte s podmienkami a zásadami ochrany údajov, túto webovú lokalitu nepoužívajte. Tieto podmienky môžu byť predmetom úpravy. Je vašou zodpovednosťou pravidelne si ich prečítať, keďže podmienky uvedené v čase uzatvorenia príslušnej zmluvy (ktorá je vymedzená nižšie) sú tie, ktoré sa uplatňujú, a tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ak máte v súvislosti s podmienkami a zásadami ochrany údajov akúkoľvek otázku, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e mailovej adresy: infoscorpioit@gmail.com

 

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu scorpioitaly.sk , ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť SCORPIO-SK s.r.o. (ďalej predavajúci)  sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami o nákupe, reklamácii a prípadne o podmienkach výmeny tovaru.

Za platnosť pri elektronickej objednávke sa považuje úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany predávajúceho a jej prijatím na strane kupujúceho. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami a porozumel im, zákazník bude priloženým dokumentom v objednávke ešte raz poučený o jeho právach. Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho len prostredníctvom internetového obchodu  www.scorpioitaly.sk

Predávajúci:
SCORPIO SK s.r.o
Hálkova 1
Bratislava 83103
IČO: 36746649
IČ DPH: SK2022337449

 

3. Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný prepravnou kuriérskou spoločnosťou UPS.
Objednaný tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne a to na adrese našej kamennej predajne.
OD Slimák, Hálkova 1, Bratislava 83103, obchod SCORPIO 1.pochodie, otváracie hod. PO-PIA, medzi 10.00 a 18.00hod.
 

Predávajúci sa zaväzuje:

 • Dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky na adresu v rámci Slovenskej republiky. 
 • Dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas manipulácie u prepravnej spoločnosti.
 • Predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené objednávateľom, teda kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Tovar sa dodáva spolu s daňovým dokladom.
 • V prípade, ak príde k pochybeniu zo strany predávajúceho a odošle omylom iný druh tovaru, alebo v inej veľkosti, ako bolo kupujúcim objednané, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane poštovných a balných nákladov, ktoré vznikli zákazníkovi po odoslaní zásielky späť predávajúcemu.


Predávajúci nezodpovedá za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa
 • Za poškodenie zásielky zavinené  prepravnou spoločnosťou
 • Nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať.
   

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode scorpioitaly.sk  Kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznámený a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať.
 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov.
 • Zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

                                                                                                                       

4. Dodacie lehoty

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle od 1 pracovného dňa potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky, následne Vám kuriérska spoločnosť UPS doručí zásielku do 1-2 pracovných dní. 

V prípade, že Vám tovar do 5 dní od odoslania nebude doručený, kontaktujte nás telefonicky na čísle 0903708069.

 

5. Ceny tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode scorpioitaly.sk sú platné v čase objednania tovaru. Zľavy a akcie platia do vypredania zásob.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.

 

6. Platby za tovar a poštovné

Všetky objednávky posielame formou dobierky v rámci celého územia SR a to v hodnote 4,00 EUR, v danej sume sú zahrnuté všetky náklady a to na prepravu, balné a suma za dobierku.

Objednaný tovar zasielame kuriérskou spoločnosťou UPS na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Objednávka musí obsahovať telefónne číslo zákazníka. 

 

7. Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo stornovať svoju objednávku bez uvedenia dôvodu, a to do doby kedy bol tovar expedovaný kuriérskej spoločnosti. V tomto prípade nás neváhajte kontaktovať v čase od 10.00-18.00 na čísle 0903708069. Odporúčame do 24hod. od záväznej objednávky.


8. Odstúpenie od zmluvy - vrátenie peňazí

Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. 

Tovar sa vracia v štandardnom balení (kuriérska obálka), kompletný(s visačkami), bez známok poškodenia a použitia. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky.  Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku . Suma za tovar , bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia.

Vaše právo zrušiť zmluvu sa vzťahuje výlučne na výrobky, ktoré sa vrátia v tom istom stave, v akom ste ich prijali. Refundácia sa neuskutoční, ak sa výrobok po otvorení už použil inak, než je potrebné pre zistenie povahy a vlastností  produktu, a taktiež v prípade výrobkov, ktoré už nie sú v tom istom stave ako pri ich doručení, alebo boli poškodené. 

 

9. Postup pre vrátenie tovaru "Odstúpenie od zmluvy" : 

Kupujúci zasiela na odstúpenie od zmluvy faktúru, alebo jej kópiu, na ktorú je potrebné doplniť číslo účtu v tvare IBAN.
Kupujúci zasiela balík vždy doporučene (nie na dobierku) na adresu spoločnosti: SCORPIO SK, s.r.o., Hálkova 1, 83103 Bratislava cez Slovenskú poštu, alebo cez Kuriérsku spoločnosť.

Tovar je možné vrátiť aj osobne v našej kamennej predajni OD Slimák, Hálkova 1, Bratislava 83103, obchod SCORPIO 1.poschodie, otváracie hod. PO-PIA, medzi 10.00 a 18.00hod.

 

10. Postup pre vrátenie tovaru "Výmena tovaru" :   

Výmena tovaru je možná len v prípade, že sa jedná o rovnaký druh tovaru v inej farbe, veľkosti, alebo iný druh tovaru v rovnakej cene. Je potrebné aby si kupujúci skontroloval dostupnosť tovaru priamo na našom webe www.scorpioitaly.sk , ak je daný tovar dostupný, môže si kupujúci vytvoriť objednávku, kde je potrebné, aby do poznámky napísal "výmena tovaru – napr. farba ". Pôvodný tovar je potrebné zaslať späť na korešpondenčnú adresu predávajúceho a na faktúru je potrebné uviesť "výmena tovaru " a nové číslo objednávky, ktorú si zákazník vytvoril. Po doručení pôvodného tovaru na adresu predávajúceho sa odošle nový tovar kupujúcemu. Náklady na výmenu tovaru sú spoplatnené sumou 4,00€ .

Výmena tovaru nie je možná v prípade, že sa jedná o iný druh tovaru, ktorý je v inej cene ako pôvodne kupujúci objednal. V tomto prípade si môže kupujúci vytvoriť novú objednávku v zmysle podmienok „objednávka a uzatvorenie zmluvy“ a následne sa zákazníkovi odošle tovar ako nová objednávka. Pôvodný tovar kupujúci vráti späť predávajúcemu v zmysle postupu „Odstúpenia od zmluvy“ a zákazníkovi bude vrátená plná suma za tovar.

 

11. Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) zásielku nepreberajte. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom zápis- protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú uznané. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti: 
SCORPIO SK s.r.o, Hálkova 1, 83103 Bratislava, prípadne osobne na rovnakú adresu.

Balík s daným tovarom riadne zabaľte a priložte dokumenty: kópiu faktury, popis závady a Vaše kontaktné údaje.

Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v súlade s hygienickým štandardom.
Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.
Spiatočnú prepravu po vybavení reklamácie hradí predávajúci.


V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi chybný výrobok novým výrobkom, alebo ak si zákazník bude želať výrobkom iného typu v rovnakej cenovej kategórií. Peniaze za reklamovaný tovar predávajúci nevracia. 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa 
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

 

12. Usmernenia k reklamačnému poriadku:

Ošetrovanie a údržba TEXTÍLIÍ

Pri kúpe textilného tovaru je potrebné brať do úvahy materiálové zloženie, ktoré poskytuje informácie o prirodzenom správaní sa tkanín a nie sú preto predmetom reklamácie. Napr.:

 • Výrobky z prírodných vlákien /bavlna, vlna, ľan, hodváb/ a chemických vlákien /viskóza/ sú viac krčivé ako výrobky z vlákien syntetických /polyester, polyamid, polypropylén, akryl/.
 • Viskóza má vyššiu zrážanlivosť a nasiakavosť ako ostatné vlákna. Polyester má vyššiu pevnosť a menej sa zráža.
 • Textilné výrobky s vysokým podielom polyakrylu sú náchylné na žmolkovanie, preto odporúčame ošetrovať pracími prostriedkami určenými na pranie jemných a vlnených textílií a používať odžmolkovač.
 • K poškodeniu textílií prichádza aj nasypaním pracích prostriedkov priamo na odev /vznik bielych fľakov/.
 • Postupovať podľa upozornení na špecifické vlastnosti niektorých textílií /väčšinou uvedených na letáčikoch alebo obaloch k tovarom/ - napr. textílie s nižšou stálofarebnosťou prať osobitne, z rubovej strany, výrobok má zníženú mechanickú odolnosť /v prípade zámerne upravených džínsových výrobkov/ apod.

Pracie prostriedky je potrebné vyberať podľa typov textilných výrobkov:

 • biele a stálofarebné, väčšinou svetlé odtiene, farby a vzory, pri ktorých sa používa teplota prania 60 a 95 stupňov, odporúča sa používať univerzálne pracie prostriedky;
 • farebné výrobky všetkých typov tmavších odtieňov a vzorov, ktoré sa perú pri teplotách 30, 40, 50 a 60 stupňov – vhodné sú pracie prostriedky určené na farebné prádlo.
 • pletené vrchné ošatenie, plavky, jemná dámska spodná bielizeň, jemné pančuchové výrobky, čiapky, šály apod.: vhodné sú tekuté pracie prostriedky, práškové pracie prostriedky určené na farebné prádlo a pracie prostriedky určené výlučne na pranie jemnej bielizne /sú označované klbkom vlny, so znázornením svetra alebo jemnej bielizne apod./;
 • výrobky z vlny, hodvábu a zvieracích srstí je potrebné výlučne prať v pracích prostriedkoch, na ktorých je vyznačené, že sú vhodné na pranie tohoto typu výrobkov. Vhodné sú postupy prania pri teplote 30 stupňov s obmedzeným počtom otáčok bubna, bez odstredenia. Výrobky je potrebné vybrať z práčky mokré, jemne z nich v rukách vytlačiť vodu, bez žmýkania a nechať ich vysušiť pri teplote miestnosti vo vodorovnej polohe na vrstve uterákov, ktoré je potrebné vymieňať.

 

Odosielame expresne

Vaša objednávku odošleme
do 48 hodín

Doručenie

Tovar zasielame kuriérskou spoločnosťou UPS
alebo je možný osobný odber v BA

14 dní na vrátenie

Na výmenu alebo vrátenie tovaru
máte u nás 14 dní