Ospravedlňujeme sa, ale stránka je momentálne mimo prevádzky.
Ďakujeme za pochopenie.

SCORPIO

Ochrana osobných údajov GDPR

1. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je:

SCORPIO SK s.r.o
Hálkova 1
Bratislava 83103
IČO: 36746649
IČ DPH: SK2022337449

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 44860/B
Mobil: +421 903 708 069,
E-mail: info@socrpioitaly.sk

Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 

2. Rozsah osobných údajov

Prevádzkovateľ minimalizuje rozsah osobných údajov ktoré spracuje tak, aby postačovali na spracovanie Vašej objednávky a zároveň aby boli splnené zákonné povinnosti. Spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy:

 • základné údaje - meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO pri FO (živnostník)
 • kontaktné údaje - e-mail, telefónne číslo, adresa doručenia
 • informácie o nákupe produktov na našom e-shope
 • komunikácia - e-mailová a chatová komunikácia v elektronickej, alebo písomnej podobe, informácie o vašich platbách a platobných metódach
 • lokalizačné údaje - geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií
   

3. Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracováva prevádzkovateľ predovšetkým:

Pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka tovaru. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Pre informovanie o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu a zákazníckych súťaží.
 

4. Doba uloženia osobných údajov

Po dobu odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

Po dobu nevyhnutne nutnú, pokiaľ sú dáta spracovávané pre účel realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy uzatváranej medzi kupujúcim a predávajúcim, k vysporiadaniu prípadných práv kupujúceho z vadného plnenia a odstúpenia od zmluvy, k splneniu daňovej povinnosti, registratúrnej a evidenčnej povinnosti

Po dobu potrebnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi na obdobie 15 rokov.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 

5. Ďalší príjemcovia osobných údajov

 • Osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru, realizácii platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zaisťujúce marketingové služby. 
 • kuriérske a prepravné spoločnosti
 • telekomunikačný operátori
 • poskytovatelia IT služieb
 • advokátske a právne kancelárie
 • účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia
 • inkasné spoločnosti a exekútori
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • pre vykonania platby (poskytneme osobné údaje poskytovateľovi služieb ohľadom spracovania platby).
   

6. Vaše práva

Máte právo: 

 • na prístup k svojim osobných údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia osobných údajov, aká je doba spracúvania
 • na opravu, osobných údajov pri ich zmene, kontaktujte prevádzkovateľa mailom – info@scorpioitaly.sk
 • na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne
   
 • Vaše osobné údaje sú spracované na základe Vášho súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, kontaktujte prevádzkovateľa mailom
 • na vznesenie námietky proti spracovaniu osobných údajov
 • na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi
 • podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
   

7. Záverečné ustanovenia 

Odoslaním objednávky z internetového objednávacieho formulára na web stránke www.scorpioitaly.sk potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. Januára 2021.

Odosielame expresne

Vaša objednávku odošleme
do 48 hodín

Doručenie

Tovar zasielame kuriérskou spoločnosťou UPS
alebo je možný osobný odber v BA

14 dní na vrátenie

Na výmenu alebo vrátenie tovaru
máte u nás 14 dní